LECZENIE SKOLIOZ I WAD POSTAWY

Skoliozy i wady postawy można już obecnie zakwalifikować do chorób cywilizacyjnych. Ich problem jednak nie ogranicza się jedynie do kręgosłupa. Dlatego diagnostyka skoliozy lub wady postawy i wstępna manualna praca mięśniowa z pacjentem jest podstawą naszej terapii. Jeśli to konieczne dobieramy odpowiednie wkładki ortopedyczne, które wyrównują różnice długości kończyn lub wspomagają korekcję stopy. Anomalie strukturalno-stawowe stopy mogą zaburzać łańcuch mięśniowy całej kończyny dolnej i tym samym wpływać na funkcjonalny układ miednicy i kręgosłupa. Na dalszym etapie terapii proponujemy indywidualne ćwiczenia korekcyjne oraz opracowujemy zestaw ćwiczeń domowych.